Veiklos sritys

Įstaigos veiklos sritys: 
1. nemokamų ir mokamų sveikatos priežiūros paslaugų teikiamas:
1.1. antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:
vaikų ligų,vaikų neurologijos, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, slaugos: bendrosios praktikos, fizinės medicinės ir reabilitacijos, vaikų, kineziterapijos, masažo, logopedijos;
1.2. odontologinės ir burnos priežiūros;
1.3. būtinosios medicininės pagalbos;
1.4. profilaktinės, diagnostinės ir tearapinės paslaugos;
2. socialinių ir ugdymo paslaugų teikimas;
3. psicholiginės – psichoterapinės pagalbos bei konsultacijų paslaugų teikimas tėvams auginantiems vaikus, turinčius raidos sutrikimus;
4. poliatyvios (palaikomojo gydymo ir slaugos) pagalbos paslaugų teikimas;
5. neįgaliųjų vaikų dienos priežiūros paslaugų teikimas;
6. profesinių ir aukštųjų mokyklų studentų mokymas;
7. „Gyvybės langelio“ paslaugų funkcionavimo užtikrinimas;
8. duomenų apie įstaigoje gyvenusius ir gyvenančius vaikus kaupimas;
9. Įstaigos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
86.90 kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;
86.90.10 viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse;
86.90.30 medicinos laboratorijų veikla;
86.22 gydytojų specialistų veikla;
86.23 odontologinės praktikos veikla
87.90 kita stacionarinė globos veikla;
88.91 vaikų dienos priežiūros veikla;
85.10 ikimokyklinis ugdymas; 
56.29 kitų maitinimo paslaugų teikimas. 
10. Kita, įstatymais neuždrausta veikla.

Asmens sveikatos priežiūros licencija

Asmens sveikatos prieziuros istaigos licencija.pdf (430.8 kB)

Licencija socialinei globai teikti

Licencija soc.globai teikti.pdf (407.5 kB)

Leidimai-higienos pasai

Liedimai-higienos pasai.pdf (1.1 MB)
Informacija atnaujinta: 2019-05-08 16:21