Veiklos sritys

Įstaigos veiklos sritys: 
1. nemokamų ir mokamų sveikatos priežiūros paslaugų teikiamas:
1.1. antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:
vaikų ligų,vaikų neurologijos, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, slaugos: bendrosios praktikos, fizinės medicinės ir reabilitacijos, vaikų, kineziterapijos, masažo, logopedijos;
1.2. odontologinės ir burnos priežiūros;
1.3. būtinosios medicininės pagalbos;
1.4. profilaktinės, diagnostinės ir tearapinės paslaugos;
2. socialinių ir ugdymo paslaugų teikimas;
3. psicholiginės – psichoterapinės pagalbos bei konsultacijų paslaugų teikimas tėvams auginantiems vaikus, turinčius raidos sutrikimus;
4. poliatyvios (palaikomojo gydymo ir slaugos) pagalbos paslaugų teikimas;
5. neįgaliųjų vaikų dienos priežiūros paslaugų teikimas;
6. profesinių ir aukštųjų mokyklų studentų mokymas;
7. „Gyvybės langelio“ paslaugų funkcionavimo užtikrinimas;
8. duomenų apie įstaigoje gyvenusius ir gyvenančius vaikus kaupimas;
9. Įstaigos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
86.90 kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;
86.90.10 viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse;
86.90.30 medicinos laboratorijų veikla;
86.22 gydytojų specialistų veikla;
86.23 odontologinės praktikos veikla
87.90 kita stacionarinė globos veikla;
88.91 vaikų dienos priežiūros veikla;
85.10 ikimokyklinis ugdymas; 
56.29 kitų maitinimo paslaugų teikimas. 
10. Kita, įstatymais neuždrausta veikla.

Asmens sveikatos priežiūros licencija

Asmens sveikatos prieziuros istaigos licencija.pdf (430.8 kB)

Odontologinės priežiūros įstaigos licencija

KN odontologines prieziuros istaigos licencija.pdf (450.0 kB)

Licencija socialinei globai teikti

Licencija soc.globai teikti.pdf (407.5 kB)

Leidimai-higienos pasai

Liedimai-higienos pasai.pdf (1.1 MB)
Informacija atnaujinta: 2018-03-12 14:36