Paslaugos

1. Nemokamų ir mokamų sveikatos priežiūros paslaugų teikiamas:
1.1. antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos: vaikų ligų,vaikų neurologijos, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, slaugos: bendrosios praktikos, fizinės medicinės ir reabilitacijos, vaikų, kineziterapijos, masažo, logopedijos;
1.2. odontologinės ir burnos priežiūros;
1.3. būtinosios medicininės pagalbos;
1.4. profilaktinės, diagnostinės ir tearapinės paslaugos.

2. Socialinių ir ugdymo paslaugų teikimas.

3. Psicholiginės – psichoterapinės pagalbos bei konsultacijų paslaugų teikimas tėvams auginantiems vaikus, turinčius raidos sutrikimus.

4. Paliatyvios (palaikomojo gydymo ir slaugos) pagalbos paslaugų teikimas.

5. Neįgaliųjų vaikų dienos priežiūros paslaugų teikimas.

6. Profesinių ir aukštųjų mokyklų studentų mokymas.

7. „Gyvybės langelio“ paslaugų funkcionavimo užtikrinimas.

8. Duomenų apie įstaigoje gyvenusius ir gyvenančius vaikus kaupimas.

9. Įstaigos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
86.90 kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;
86.90.10 viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse;
86.90.30 medicinos laboratorijų veikla;
86.22 gydytojų specialistų veikla;
86.23 odontologinės praktikos veikla
87.90 kita stacionarinė globos veikla;
88.91 vaikų dienos priežiūros veikla;
85.10 ikimokyklinis ugdymas; 
56.29 kitų maitinimo paslaugų teikimas.

10. Kita, įstatymais neuždrausta veikla.

Kūdikių namų patalpose pradėjo darbą Vaiko raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyba

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija - tai asmens sveikatos priežiūros paslauga, užtikrinanti vaikų raidos sutrikimų nustatymą ir ankstyvą kompleksinę pagalbą.
Į Vaiko raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybą, atsižvelgę į indikacijas, vaikučius gali siųsti šeimos gydytojas, pediatras, ortopedas, chirurgas ir kiti specialistai. Turint gydytojo siuntimą, specialistų paslaugos teikiamos nemokamai.
Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas teikia patyrusių specialistų komanda: gydytojas, psichologas, logopedas, kineziterapeutas, specialusis pedagogas, bendruomenės slaugytojas. Kompleksinė- medicininė, psichologinė, pedagoginė ir socialinė- pagalba teikiama vaikams nuo gimimo iki septynerių metų.
Kelią į Tarnybą rodo nupieštos baltos pėdutės nuo Daugų gatvės pusės. Laukiame mažųjų pacientų ne tik iš Alytaus miesto ir rajono, bet ir iš kitų savivaldybių.

Kūdikių namuose veikia vaikų socialinės globos grupė

Kūdikių namai teikia trumpalaikę socialinę globą likusiems be tėvų globos vaikams iki 3 metų, o vaikams su negalia iki 6 metų. Paslaugai gauti reikalingas vaikų gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas.
Vaikai gyvena socialinės globos grupėje, kurioje sukurta vaikų poreikius atitinkanti sveika, saugi, psichologiškai harmoninga aplinka. Grupėje dirba socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjai, vaikų slaugytojas. Paslaugas vaikams teikia vaikų gydytojas, psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, kineziterapeutas ir kiti specialistai.
Socialinės grupės kaina:
- vienos paros paslaugos kaina vienam vaikui - 27,0 Eur;
- vienos paros paslaugos kaina vienam vaikui, turinčiam negalią - 29,9 Eur.

Informacija atnaujinta: 2019-05-08 16:21