Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencijos programa

2017-2019 metų Korupcios prevencijos programa čia
Korupcijos prevencijos Alyatus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose programos įgyvendinimo 2017-2019 metais priemonių planas čia  


2015-2017 metų Korupcijos prevencijos programa čia
Korupcijos prevencijos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose programos įgyvendinimo 2015-2017 metais priemonių planas čia

 

Ataskaitos apie įstaigos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2015-2017 metais priemonių planą ir jo įvykdymą: 2016 m. – čia, 2017 m. – čia, čia, čia

 

2017-09-29 atliktas Korupcijos tikimybės nustatymas Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje.

Informacijos apie asmenį surinkimas

Sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį įstaiga pateiks rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį čia

Kontaktai

Danguolė Jazepčikienė, Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorė
Telefonas: (8 315) 53031, faks. (8 315) 52885, el. paštas: info@alytauskudiai.lt

 

Julija Brazaitienė, vidaus medicinos auditorė, atsakinga už įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą, už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje
Telefonas: (8 315) 53031, el. paštas: info@alytauskudiai.lt

Pranešimai apie korupciją

Jei turite žinių arba pagrįstų įtarimų apie Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų darbuotojų padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, praneškite apie tai:

 • Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorei Danguolei Jazepčikienei
  Telefonas: (8 315) 53031, el. paštas: info@alytauskudikiai.lt
 • raštu, paliekant pranešimą Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, sekretoriate
  tel. Nr. (8 315) 53031, el. paštu info@alytauskudikiai.lt
 • Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo telefonu
  nemokama tel. linija 8 800 66004, el. paštu korupcija@sam.lt
 • Specialiųjų tyrimų tarnybos karštosios linijos telefonu
  Nr. 8 5 266 3333, el. paštu pranešk@stt.lt

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta ir baudžiamoji atsakomybė.

Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorės kreipimasis

Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemos srityje ir būdama socialiai atsakinga sveikatos priežiūros įstaiga, griežtai pasisako prieš neteisėtus mokėjimus sveikatos priežiūros darbuotojams, prieš kyšininkavimą, papirkimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimą, piktnaudžiavimą oficialiais įgaliojimais, sukčiavimą, turto pasisavinimą ar švaistymą, tarnybos paslapties atskleidimą, komercinės paslapties atskleidimą ir kitas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas netoleruoja ir ateityje netoleruos korupcijos pasireiškimo faktų.
Teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio (piniginio, daiktinio ir kt.) paėmimas, tačiau ir jo davimas. Raginame neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei sveikatos priežiūros darbuotojų orumo, o susidūrus su tokiais faktais įstaigoje, nedelsiant informuoti mane.

Danguolė Jazepčikienė,
Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorė

 

Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų darbuotojų etikos ir elgesio kodeksas čia

Nuorodos

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija

Alytaus miesto savivaldybė

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galimai korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d.  įsakymu Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ čia